สร้างรายได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต

เคล็ดลับการถวายสังฆทาน

Dec
23

เคล็ดลับการถวายสังฆทาน การถวายสังฆทานโดยทั่วไปนั้น คือการนำถังใส่จตุปัจจัยสีเหลืองไปถวายสังฆทานแก่พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งหรือหลายรูปเท่านั้น ซึ่งการถวายสังฆทานโดยทั่วไปนั้น อาจเป็นการถวายปัจจัยวัตถุใดๆก็ได้ ที่เป็นประโยชน์แก่คณะสงฆ์โดยส่วนรวม ซึ่งหากพูดถึง “สังฆทาน” คุณจะนึกถึงถังสังฆทานสีเหลืองๆภายในถังสังฆทานบรรจุข้าวของเครื่องใช้จำนวนมากเยอะแยะ จนสังฆทานล้นออกมาปากถัง แล้วมีพลาสติกใสหุ้มสังฆทานทับอีกครั้ง แท้จริงแล้วของที่จะถวายสังฆทานหมู่พระภิกษุพระสงฆ์โดยไม่เจาะจงที่เรียกว่า สังฆทาน นั้นคือสิ่งของอะไรก็ได้ที่เหมาะกับชีวิตสมณะ ถังสังฆทานไม่จำเป็นต้องเป็นสังฆทานถังเหลืองๆที่วางขายตามหน้าร้านค้าสังฆภัณฑ์เสมอไป

บารมีบุญ ขอแนะนำ ” เคล็ดลับการถวายสังฆทาน ” ที่ทุกท่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อจะทำให้เกิดบุญกุศลสูงสุดในการถวายสังฆทานกันค่ะ

สังฆทาน คือ ทานที่ตั้งใจถวายแก่พระสงฆ์หรือผู้แทนของวัด การถวายสังฆทานคุณไม่ต้องเพาะเจาะจงถวายสังฆทานรูปภาพใดรูปหนึ่ง หากคุณตั้งใจถวายสังฆทานโดยเจาะจง เรียกว่า “บุคลิกทาน” ดังนั้น สังฆทานที่คุณจะถวายจะมีผลบุญมากกว่าลักษณะท่าทางทาน เพราะผู้ถวายสังฆทานมีจิตใจที่กว้างขวาง ไม่จำเป็นต้องถวายสังฆทานเจาะจงว่าจะเป็นพระภิกษุรูปใด เป็นการแสดงถึงความตั้งใจจะถวายสังฆทานด้วยเชื่อถืออันเป็นสาธารณะ ดังนั้น การทำบุญเลี้ยงพระในงานต่างๆการไปทำบุญตักบาตรที่วัด การใส่บาตรพระที่เดินบิณฑบาต หากไม่เจาะจงกำหนดพระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่ง นับเป็นสังฆทานทั้งหมด

สังฆทาน คือ ทานที่ตั้งใจถวายแก่พระสงฆ์หรือผู้แทนของสงฆ์ การถวายสังฆทานคุณไม่ต้องเพาะชี้เฉพาะมอบสังฆทานรูปถ่ายใดรูปหนึ่ง ถ้าคุณตั้งอกตั้งใจถวายสังฆทานโดยเจาะจง เรียกว่า “บุคลิกทาน” ดังนั้น สังฆทานที่คุณจะถวายจะมีผลบุญมากกว่าบุคลิกทาน เพราะผู้ถวายสังฆทานมีจิตใจที่กว้างขวาง ไม่จำเป็นต้องถวายสังฆทานเจาะจงว่าจะเป็นพระภิกษุรูปใด เป็นการแสดงถึงความตั้งใจจะถวายสังฆทานด้วยศรัทธาอันเป็นสาธารณะ ดังนั้น การทำบุญเลี้ยงพระในงานต่างๆการไปทำบุญตักบาตรที่วัด การใส่บาตรพระที่เดินบิณฑบาต หากไม่เฉพาะเจาะจงกำหนดพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง นับเป็นสังฆทานทั้งสิ้น

ชุดสังฆทาน Comments Off on เคล็ดลับการถวายสังฆทาน